Onze Verhalen

In het groene midden van Friesland ligt de Greidhoeke. Je vindt hier weilanden met Friese koeien en de grutto in een van de verschillende natuurgebieden. De Greidhoeke is een waterrijke streek. Met karakteristieke terpdorpjes gelegen aan vaarten en sloten, die gebruikt werden voor de aan- en afvoer van melk.

Heel bijzonder zijn de mummies in Wiuwert en ee fresco van een Jezus-zonder-baard in de kerk van Boazum. Ook Jorwert ligt in deze streek, bekend van Geert Mak’s boek ‘Hoe God verdween…’ In de zomer beleef je in de Greidhoeke de traditionele Friese sporten zoals het tippen, kaatsen en het fierljeppen.