Boerenmagie in de greidhoeke

Boerenmagie in de greidhoeke

Boerenmagie in de greidhoeke

De door groen omgeven dorpjes bollen op in het vlakke land tussen Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Bolsward en watersportstad Sneek. Een stiltegebied, waar genoeg te ontdekken valt.

Een gebied waar vanouds overwegend of uitsluitend veeteelt wordt bedreven. Direct na de Afsluitdijk rijdt u meteen al De Greidhoeke in. Op welke dag je De Greidhoeke ook binnenrijdt, één ding
is zeker; het sierlijke Friese paard, weidevogels, typisch Friese stolpboerderijen en kerktorens heten je welkom! De Greidhoeke (greide is het Friese woord voor grasland op klei) is de naam voor het groene hart van Friesland tussen vijf van de Friese Elfsteden. Het landschap toont vooral de schoonheid van het Friese paard. Bijna elke boerderij heeft 1 of meerdere Friese paarden in het weiland staan. Het Friese paard is het enige paard dat nog zuiver gefokt wordt.

De eerste stad na de afsluitdijk is Bolsward. Het middelgrote stadje Bolsward heeft nog geen stadsallures. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal winkels tussen de middag nog dicht. De koopwaar blijft wel op straat staan; dat kan hier nog! Bij de Martinikerk staat het standbeeld van een voor Bolsward en de Friese literatuur belangrijk persoon: Gysbert Japicx. Hij was de zoon van meubelmaker en burgemeester Jacob Gysberts, die het fraaie stadhuis van Bolsward heeft ontworpen.
Gysbert Japicx leefde van 1603 tot 1666. Hij ontwikkelde, vrijwel zonder voorgangers, een Friese cultuurtaal voor zowel proza als bijna alle genres van poëzie.
De Greidhoeke ligt er vandaag zonovergoten bij. Het is bladstil. Windmolens staan
roerloos in de uitgestrekte weilanden, die zijn bedekt met een gele deken van paardenbloemen. Het water in de vaarten is als een spiegel. Een veelbelovend begin van een dag wandeling vanuit Oosterend door het weidse Friese land, dat duizend jaar geleden op de zee werd veroverd.

Kaashandel

De Greidhoeke was in de vorige eeuw een levendig centrum van de kaashandel. Dat is in plaatsen als Oosterend en Wommels nog goed te zien aan de boograampjes van verschillende woningen. Het zijn gerestaureerde pakhuizen van handelaren die de kaas van boeren en kleine zuivelfabriekjes opkochten en op zolders opsloegen om later te verkopen.

Veeroosters

Over een betonnen pad wandelen we het dorp uit. Soms moeten we het pad delen met de koeien, die vanuit de aangrenzende weilanden poolshoogte komen nemen. Alles in dit gebied is trouwens op vee ingesteld. Niet alleen in de paden liggen veeroosters, ook de karakteristieke witte bruggetjes over sloten en vaarten zijn ervan voorzien. De bodem van De Greidhoeke bestaat uit zware kalkarme zeeklei (klipklei), alleen geschikt voor grasland. Maïsvelden, zoals boeren wel eens inzaaien, zijn weinig succesvol, vertelt een bewoonster van een boerderij bij Rien.

Streek van de greidefûgels

In deze streek vormt de oude zeebedding een unieke voedingsbodem voor (de) reservaat- en natuurgebieden als: Skrok, Skrins en Lionserpolder. Hier kun je als voorbijganger zomaar worden getrakteerd op een symphonie van grutto’s, tureluurs, (en) veldleeuweriken en andere vogelsoorten. Maar de weidevogelstand staat onder druk, met name de grutto heeft het moeilijk. Om de vogels te redden heeft onder andere Natuurmonumenten de gebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder omgedoopt tot vogelreservaten, die je als wandelaar of fietser prima kunt bezoeken!

De gebieden Skrok en Skrins hebben een vogelkijkhut. Vanuit deze hutten heb je een prachtig uitzicht over broedende en slapende weidevogels. Weidevogels hebben behoefte aan hoge waterstanden. Omdat het water hier hoog staat, ontstaat er een rijk bodemleven met veel soorten bloemen in het grasland. Op deze bloemen komen
weer veel insecten af, die voor de jonge weidevogels van levensbelang zijn.

Fierljeppen

We passeren een groepje fanatiek fierljeppende jongens, die er zo te zien best een nat pak voor over hebben om deze behendigheid onder de knie te krijgen. Een oud kerkpad brengt ons naar Lytsewierrum, het volgende terpdorp op het voormalige eiland van Oosterend. Hier zijn de huisjes in een bijna sluitende kring om de laatmiddeleeuwse Sint Gertrudiskerk gegroepeerd. Een gevelsteen herinnert eraan dat ten tijde van de bouw, de inflatie tot grote hoogte steeg. Twaalf stuivers kostte in die tijd een brood, blijkbaar zo prijzig dat het een vermelding in steen waard was.

Lanterfanten

Wie wandelt in De Greidhoeke, komt vroeg of laat op de Slachtedijk uit. Hier tussen Greate Wierrum en Roodhuis (Reahús) heet deze dijk de Sânleansterdyk, dat zoiets als zandweg of zanddijk
betekent.

Friese paarden beleven?

Er zijn diverse concoursen / marathons en ringrijderijen waar je naar toe kunt gaan.
Kijk op: www.Greidhoeke.com/ evenementen voor de tips