Disclaimer

De stichting De Greidhoeke is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Deze website gebruikt Google Analytics om de site zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen.

Inhoud en rechten

Bij het tot stand komen van de website www.greidhoeke.com is er met de grootst mogelijke zorg gewerkt aan de juiste informatie. Hierbij is met betrekking tot beeldmateriaal gebruik gemaakt van Creative Commons of directe rechten van de fotograaf. Ondanks deze zorg kan de informatie soms niet meer helemaal actueel, compleet of correct zijn. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op onze website. Als wij daar niet helemaal in zijn geslaagd, kunnen correcties altijd aan ons worden doorgegeven.

Gebruik website

De webportal kan toegang geven tot andere websites en informatiebronnen die beheerd worden door derden. De stichting De Greidhoeke aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor het gebruik van informatie van deze websites.

Auteursrecht

De stichting De Greidhoeke bezit het auteursrecht over de informatie op deze website. Dit omvat ook het logo en ander beeldmateriaal. Niets van deze informatie mag gepubliceerd, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de stichting De Greidhoeke. Gebruik van de informatie voor privé doeleinden is toegestaan.

De Greidhoeke behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in de website als in deze disclaimer, aan te brengen.