Openlucht Zwembad Mounewetter is per 3 mei 2021 open. Kijk voor toegang en openingstijden op https://zwembadmounewetter.nl