Het Jabikspaad

Een wandel- en fietsroute van Sint Jacobiparochie naar Hasselt.

In Europa ligt een net van routes naar Santiago de Compostella. Pelgrimswegen die al van voor de Middeleeuwen door honderden en duizenden zijn afgelegd.

In oude tijden werd zo’n tocht vaak onder erbarmelijke omstandigheden afgelegd. Door velen werd het einddoel zelfs niet gehaald. Daarmee vergeleken is het maken  van een ‘pelgrimstocht’ te voet of op de fiets in de huidige tijd heel wat gemakkelijker.

Een deel van het pad loopt door de Greidhoeke. Door Winsum, Easterlittens, Baard, Leons, Jorwert, Mantgum en Easterwierrum. In elk dorp is een stempelpost, waar je een uniek stempel kunt halen. Voor elk dorp is een eigen stempel ontworpen. Pachtige route, daar waar mogelijk, langs onverharde paden door de weilanden. 

Download de route

 

Partners