“Kijk eens met andere ogen” is een project van de Friese Milieu Federatie en werd mogelijk gemaakt met steun van: Provincie Fryslân | Kening fan ‘e Greide | Natuurmonumenten | fmf.frl | keningfanegreide.nl | natuurmonumenten.nl | greidhoeke.com

Het is ons doel om in komende jaren nieuwe routes en perspectieven te ontwikkelen, dus houd ons in het vizier!

Download de pdf met onze fietsroute hier of neem alvast een kijkje bij de locaties op de route: