Op zaterdag 12 september wandelen we samen met Jeroen Wiersma – schrijver van het boek ‘De Greidhoeke, cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied’ – over het oeroude kerkpad dwars door de Lionserpolder. Jeroen laat de geschiedenis, die nog duidelijk zichtbaar is in het landschap van de Lionserpolder, met zijn boeiende verhalen herleven. Aanmelden is verplicht en kan via:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/lionserpolder/agenda/cultuurhistorische-wandeling-door-het-oeroude-friese-landschap