Met deze expositie belichten we een actueel thema: Voeding van zowel de koe als de
mens. Hoe maken koeien uit voor de mens totaal onbruikbare plantaardige
voedermiddelen (gras) of uit afval- of bijproducten van de voedings- en genotmiddelenindustrie
(Tsjerkebier) biologisch hoogwaardige producten als vlees en melk?
Dit kan je ook kringlooplandbouw noemen. Daarnaast moeten ze ook nog in hun
onderhoud voorzien én een kalf ter wereld brengen. Aan de hand van filmbeelden,
modellen en in woord tonen we dat dit louter door het unieke voormagensysteem
én de hulp van miljoenen bacteriën kan. Uit plantendelen vormen ze melk en de
melkvorming in de uier volgen we in detail.
Het transport van melk toen en nu naar de ‘melkfabriek’ en de verwerking in de
zuivelfabriek toen en nu accentueren we. Hoe en welke producten maken de
zuivelfabrieken vandaag de dag, wat vertelt de verpakking? Komt Griekse yoghurt uit
Griekenland, Goudse kaas uit Gouda en draait rechtsdraaiende yoghurt ook?
Op de kaaszolder van het oude pakhuis staat de vaste expositie opgesteld die de grote
tegenstelling van het vroegere boter- en kaasmaken op de boerderij en later in de eerste
melkfabrieken toont. Na afloop van uw bezoek weet u alles van gras tot glas.
De tentoonstelling is tot 1 nov. van dit jaar te bezichtigen en is een zeer educatief bezoek
voor scholen of een aanvulling op de biologieles.