Op het plein in Easterlittens wordt het IFK Jeu de Pelote georganiseerd. Kijk voor informatie op http://www.kvonderons.nl/site