In Easterlittens op de mooiste pelotebaan van Friesland wordt het IFK Jeu de Pelote georganiseerd. Van 15-26 juni (finale), aanvang 18.30 uur