In de Greidhoeke – het groene hart in het westen van Fryslân en tegenwoordig liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert – wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.

Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een kunstroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.

Dit jaar doen er meer dan 50 individuele kunstenaars mee plus nog verschillende cursisten en loopt de Keunstrûte door 16 dorpen! Er treedt weer een koor op en in Winsum, Iens en Kûbaard kan onder het genot van een kop thee of koffie ook geluisterd worden naar verhalen of muziek.

Het wordt vast weer een prachtig weekend!

Voor nadere informatie zie de website van keunstrûte.