Kaatsen is bij uitstek een Friese sport. De Jong-Feinte partij is dé kaatspartij voor heren junioren en wordt op 9 juli 2022 in Easterein gekaatst vanaf 10 uur.

Kaatsers kunnen zich opgeven via de website van de KNKB.

Foto Henk Bootsma.

Locatie: It Heechhiem 11, Easterein