Kaatsen is bij uitstek een Friese sport. De Freule partij is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar. De partij is voor het eerst gespeeld in 1903. De deelname aan deze partij staat open voor jongensparturen van afdelingen van de KNKB. Elke afdeling mag maximaal een partuur naar de Freule afvaardigen. Winnaars van de Freulepartij zijn, ook al vallen de jongens nog in de goede leeftijdsklasse, verder uitgesloten van deelname.

Freule Clara Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk, begin vorige eeuw inwoonster van Wommels,  vond kaatsen een gezonde bezigheid voor jongens. Ze stelde in 1902 een fors bedrag beschikbaar voor een jaarlijkse jongenskaatspartij in Wommels.

In 2016 heeft de Keatsferiening Wommels ervoor gekozen om de organisatie van de Freulepartij onder te brengen in een stichting, Stichting De Freulepartij Wommels.

Er komen ieder jaar ongeveer 4.500 tot 5.000 bezoekers naar deze kaatspartij. Na afloop is het altijd groot feest in Wommels.

De Freule wordt op 10 augustus 2022 gekaatst vanaf 11.00 uur.

Kaatsers kunnen zich opgeven via de website van de KNKB.

Foto: Henk Bootsma

Locatie: Keatsebaen 1 in Wommels