Fierljeppen ofwel polsstokverspringen is bij uitstek een Friese sport. De door de Fierljep Feriening Winsum e.o. georganiseerde wedstrijd wordt gehouden aan de Skâns 12a in Winsum op 27 augustus 2022 vanaf 18.30 uur. Gratis parkeren. Meer informatie is te vinden op de website van de vereniging.

Foto: Lieuwe Bosch