Cultuursnuiven in Harlingen!

Cultuursnuiven in Harlingen!

Cultuursnuiven in Harlingen!

Harlingen is met haar stadsrechten van 1234 een van de oudste steden van Nederland. De stad ademt deze rijke historie op iedere straathoek uit. Ruim 600 monumenten telt Harlingen en een groot deel daarvan concentreert zich op de Noorderhaven en Zuiderhaven, plus de Zoutsloot. Prachtige pakhuizen met intrigerende namen als Polen, Moskou, Sumatra enzovoort. Daarmee verwijzend CULTUURSNUIVEN naar de rijke maritieme historie van Friesland´s enige zeehavenstad.

Naast de pakhuizen dragen de sta tige redershuizen en kapiteinswo ningen bij aan het bijzondere ka rakter van Harlingen. Het erfgoed wordt goed bewaakt – en beschre- – – –
ven – door o.a. de Vereniging Oud Harlingen
(www.oudharlingen.nl).
Op avontuur in het Hannemahuis …
In gemeentemuseum het Hannemahuis is
alles te zien en beleven rond de cultuur en
historie van Harlingen. Je kunt ervaren hoe
de laatste Harlinger walvisvaarder vastliep
in het poolijs of zelfs aanmonsteren op
de scheepvaartafdeling om zeebenen te
kweken. Maar dan niet te diep in het glaasje
kijken in onze jeneverstokerij uit 1750, want
dan zou je de schilderijen in de kunsthandel
uit 1800 wel eens dubbel kunnen gaan zien.
Andere toppers in de Hannemahuis-collectie zijn het Harlinger aardewerk, zilversmeedwerk van Harlinger ambachtslieden
en het bijzondere miniatuurhuis. Er is een
speciale kamer voor de in Harlingen geboren schrijver Simon Vestdijk.
Verder zijn er stijlkamers, een besloten
stadstuin en met regelmaat wisselende
exposities rond historische thema’s en
hedendaagse beeldende kunst.
Meer informatie: www.hannemahuis.nl
Ter lering en vermaak
Op een bijzondere manier meer horen over
het roemruchte verleden van Harlingen?
Dan is een stadswandeling onder leiding
van een van de Harlinger stadsgidsen een
aanrader. Doorspekt met veel Harlinger
humor wordt het verleden uit de doeken
gedaan. De gepassioneerde gidsen vertellen graag over het ontstaan en de ligging
van de stad. Over de vele vluchtelingen die
in de 16e eeuw naar Harlingen kwamen en
over Caspar di Robles (de dijkenbouwer).
De handel en scheepvaart op vele delen
van de wereld, de scheepswerven en de
strijd tegen het water bepalen nog steeds
het stoere karakter van Harlingen. Maar
ook de Harlingers zelf, Ouwe Seunen en
Tobbedansers genoemd, zijn onderwerp
van gesprek. En natuurlijk die ene moord
die Harlingen wereldberoemd maakte.
Meer informatie over de stadswandelingen,
en de vele themawandelingen, is te vinden
op www.stadsgidsenharlingen.nl.
In juli en augustus is er elke woensdag een
stadswandeling door Harlingen. Start 14.00
uur bij VVV Harlingen, Grote Bredeplaats
12. Prijs € 4,00 p.p.
Juweel aan de Noorderhaven
Harlingen telt ruim 600 monumenten en
een van de meest opvallende daarvan is het
Stadhuis aan de Noorderhaven. Een Rijksmonument gebouwd door bouwmeester
Hendrik Jacobs Norel. Het stadhuis is tussen april 1730 en 1732 gebouwd en daarna
rijk aangekleed. Het achterste deel van het
stadhuis dateert van 1756. De toren aan de
kant van de Voorstraat is een restant van
het oude 17e eeuwse stadhuis.
In 2013 besloot de gemeente Harlingen
bestuurlijk een zelfstandige gemeente te
blijven. Daardoor is het stadhuis nog steeds
het verblijf voor het stadsbestuur. In de
periode 2015/2016 is een grootscheepse
restauratie uitgevoerd om van het indrukwekkende pand een gebruiksvriendelijk en
openbaar stadhuis te realiseren. De monumentale kenmerken zijn bij deze restauratie
versterkt. Het resultaat is een juweel aan de
Noorderhaven!