Bezieling in het groene hart

Bezieling in het groene hart

Overal in de Greidhoeke zie je eeuwenoude kerktorens uit de bomen steken. Samen met de adellijke states in dit weidse land bieden ze een rijkdom aan verhalen en inspiratie. De kerkklok van het popperige dorpje Iens slingert één heldere klokslag over het weiland. Het...
Smullen op z’n Fries

Smullen op z’n Fries

Een zondagmiddag in augustus, zonnestralen verwarmen het groene hart van Friesland. Geen twijfel mogelijk, dit is hét moment voor een fietstocht. “Zullen we? Of fietsen we toch maar door?” Eentonige betonplaten doen niets af aan de Friese zomer; hier en daar piept...
De melkweg van Friesland

De melkweg van Friesland

Ooit stroomden er met de Marne en de Middelsee twee (binnen)zeeën tot diep in Friesland. Het gebied tussen Franeker, Sneek en Bolsward werd dagelijks beïnvloed door eb en vloed. De Friezen waren inventief en bewerkten het vruchtbare land, bouwden dijkjes en terpen....
Boerenmagie in de greidhoeke

Boerenmagie in de greidhoeke

De door groen omgeven dorpjes bollen op in het vlakke land tussen Harlingen, Franeker, Leeuwarden, Bolsward en watersportstad Sneek. Een stiltegebied, waar genoeg te ontdekken valt. Een gebied waar vanouds overwegend of uitsluitend veeteelt wordt bedreven. Direct na...